Finalen:

BC Syd vinder EuxBizCup 2021

Hjørdis, Trine og Kira leverede til finalen 8. december en overbevisende præsentation af deres forslag, og løb med sejren. Vinderforslagets omdrejningspunkt er en sponsoreret kampagne på de sociale medier, kombineret med live DIY-videoer.

 

En flot selvsikker præsentation, hvor fagligheden og det realiserbare var i højsædet skubbede gruppen op i førerfeltet. Det afgørende på dagen var forståelsen for virksomhedens målgruppe, og dommergruppen var overbevist om, at forslaget kan tilføre handywomanshop værdi.

 

De tre dygtige vinder får 5.000 kr. i præmie, og er samtidig blevet inviteret til at præsentere deres forslag når Dansk Erhverv afholder det store prisshow E-handelsprisen i maj 2022. Nu starter det store arbejde for Handywomanshop med at implementere forslaget, og der er en plan om, at inddrage eleverne i processen.

 

Læs mere om finaledagen her.

Velkommen til EuxBizCup

Case competition for EUX-elever i Erhvervsområde 1

Når du deltager i EuxBizCup, så er du med til at løse en konkret problemstilling for en virksomhed – en løsning så konkret og færdig, at virksomheden kan implementere løsningen direkte. Nu er det Handywomanshop.dk I skal arbejde med som casevirksomhed. Når ugen er omme, skal du og din gruppe komme med jeres bedste bud på konkret løsningsforslag, som Handywomanshop.dk kan bruge til at løse sin problemstilling.

 

Det bedste bud fra hver skole går videre til finalen, hvor I dyster mod andre elever fra hele landet.

 

Vinderforslaget vil blive taget i brug af Handywomanshop.dk, så I har mulighed for omsætte jeres viden til konkret handling. 


Årets case

Årets casevirksomhed er Handywomanshop – et online byggemarked med alt hvad du skal bruge til et gør-det-selv-projekt. Virksomheden finder du på handywomanshop.dk, samt Facebook, Instagram, LinkedIn og på booking og eventsiden Handywoman.dk.

 

videosiden kan du se Jeanne Thylkjær Fjorback, som er Handywoman, fortælle i dybden om forskellige aspekter af virksomheden. På datasiden finder du data fra webshoppens Google Analyticskonto og detaljer fra de sociale medier.

Du skal arbejde med følgende overordnede problemformulering:

Hvordan kan Handywomanshop.dk øge sin digitale omsætning? 

For at løse opgaven, skal du bruge baggrundsviden om forretningen, lave analyser baseret på teori fra de fag, du arbejder med og ikke mindst en god idé.

Få din idé ud at leve i en

virkelig case

Dine elever får en fast og reel problemstilling, adgang til videointerviews og data fra virksomheden og meget mere. Virksomheden forpligter sig desuden til at implementere vinderforslaget, så der er noget på spil for eleverne.

 

Som underviser får du stillet en masse gode råd og vejledninger til rådighed, bl.a. forslag til fag, teori og modeller, forslag til hvordan ugen kan organiseres, hvilke workshops du kan afholde og meget mere.

 

Det er en national konkurrence, som er gratis at deltage i, og for alle landets merkantile erhvervsskoler. EUXBizCup er specifikt udviklet til Erhvervsområde 1.

Har du spørgsmål?

FAQ

Hvem er konkurrencen for?

Konkurrencen er for elever på den merkantile EUX i faget Erhvervsområdet – nærmere bestemt EO1.

Hvad kan eleverne vinde?

Det bedste forslag bliver implementeret af virksomheden, så vindergruppen får en unik mulighed for at se hvordan deres idéer klarer sig i virkeligheden.

Derudover får vindergruppen også 5.000 kr. af Videncenter for Digital Handel.

Hvad skal eleverne aflevere?

Eleverne skal arbejde i grupper, og de skal aflevere følgende 3 dele, når ugen er slut:

 • Konkret løsningsforslag, der svarer på: ”Hvordan kan Handywomanshop øge sin digitale omsætning?”.
 • Metodeovervejelsen og analyserne, der ligger til grund for deres løsningsforslag.
 • Videopræsentation på max 10 minutter med løsningsforslaget.
Konkret løsningsforslag til markedsføringsindsats
 • Eleverne skal udforme et konkret løsningsforslag, som er digitalt forankret i form af en markedsføringsindsats, som er umiddelbart anvendelig for Handywomanshop. Markedsføringsindsats skal forstås bredt, og dækker alt fra udformning Google Ads annoncer, Facebook-konkurrencer til plan for SEO-optimering osv. Find yderligere inspiration til løsningsforslag nedenfor. Et løsningsforslag må gerne bestå af flere delelementer, fx både en Facebook-konkurrence og plan for anvendelse af influencers, men det forventes at eleverne går i dybden med ét forslag.
 • Det konkrete løsningsforslag skal ligge inden for virksomhedens ressourcemæssige rammer i såvel tid, bemanding samt penge. Markedsføringsindsatsen må således max koste 50.000 kr. alt inklusiv.
  Det dækker såvel eventuelle produktionsomkostninger, annonceringsudgifter, præmier som forslag om ekstern bistand fra fx studentermedhjælper eller lignende. Desuden skal der tages hensyn til, at der er tale om en start-up virksomhed med begrænsende personaleressourcer.
 • Løsningsforslaget må ikke være offentligt tilgængeligt. Det vil sige, at oprettes der en facebookside eller lignende, skal den være hemmelig. På denne måde har eleverne frit spil til at komme med nye og kreative idéer uden at komme i clinch med virksomhedens øvrige aktiviteter og kunder. Eleverne må altså ikke “gå live” med deres løsningsforslag! Det forslag, der vinder EuxBizCup bliver dog efterfølgende anvendt af virksomheden, og eleverne får således efterfølgende lov at se deres
  forslag “gå live”.

Video

 • Videoen skal være en fremlæggelse af deres konkrete markedsføringsindsats, metoden og analysen, der har ført til det konkrete forslag. Løsningsforslaget skal vægtes højest.
 • Videoen må max vare 10 minutter.
 • Inden eleverne optager deres video, skal en vejleder/underviser godkende en disposition over, hvad der skal præsenteres i videoen. Formålet er, at eleverne modtager sparring omkring indholdet, inden der filmes.
 • I videoen skal der indgå metodeovervejelse, dvs. begrundelse for de valgte teorier, metoder og kilder, hvad disse bidrager med, og eventuelt hvilke begrænsninger de har. Ligeledes skal løsningsforslaget vises, og der skal gøres rede for idé, formål, målgruppe, udformning og budskab.
 • Oplægget skal opbygges efter skabelonen til disposition. Se skabelon og et eksempel på en udfyldt skabelon nedenfor.
Metodeafsnit og analyse
 • Eleverne skal lære at arbejde med metode. Erfaringerne viser, at eleverne af og til har svært ved at skelne mellem metodeafsnit og anvendelse af teori. Derfor beder vi om begge afsnit.
 • Det forventes, at eleverne udarbejder analyser, der ligger til grund for løsningsforslaget. Eleverne skal dog lægge vægt på løsningsforslaget i videoen. Dommerne kan i finalen fordybe sig i elevernes teoretiske afsæt, hvis der ikke er tid til at forklare det i videoen.

Hvornår er finalen?

Finalen bliver afholdt i uge 49 – den første uge i december.

Hvornår får eleverne at vide, om de er i finalen?

I uge 48 bliver de fem finalister offentliggjort. Det gives lige lang forberedelsestid for alle.

Hvem bestemmer hvem, der skal vinde?

I første omgang er det underviserne på de enkelte skoler, der sender den bedste gruppe fra hver skole videre til finalen. Til finalen vil finalisterne stå overfor et dommerpanel af undervisere, erhvervsfolk og en repræsentant fra virksomheden.

Hvad skal der ske til finalen?

Til finalen skal finalisterne præsentere deres markedsføringsidé og produkt. De skal holde et oplæg på samme måde som da de præsenterede deres aflevering i videoen. Markedsføringsproduktet skal præsenteres digitalt – f.eks. som PowerPoint.

Må eleverne ændre noget til finalen?

Hvis eleverne synes der er noget, der skal forbedres fra de har afleveret til de skal fremlægge til finalen, så må de gerne det. Eleverne må dog ikke kontakte virksomheden i mellemtiden .

Hvad skal eleverne have med til finalen?

Hver gruppe som går videre til finalen, skal præsentere live for dommerne. De skal medbringe et PowerPoint eller lignende, der underbygger gruppens løsningsforslag. Denne præsentation må gerne være anderledes end i videoen, hvis den er revideret i forhold til den feedback, gruppen har fået efter aflevering. Der må dog ikke være ændret radikalt i løsningsforslaget. 

Får eleverne en karakter for opgaven?

Det er op til den enkelte skole, om der givet karakter for opgaven.

Tilmeld din skole

Vil du tilmelde din skole, skal du kontakte projektleder Morten Christoffersen, der også gerne svarer på spørgsmål.

morc@digitalhandel.dk

Mobil: 4171 5705