2022 – Opgaver

Når I deltager i EuxBizCup skal I løse nedenstående opgaver og overholde reglerne.

For at komme i betragtning til en finaleplads og vinde de 5.000 kr. skal I komme med et konkret løsningsforslag på problemformuleringen “Hvordan kan TBS Grillshop øge sin digitale omsætning?”. Men for at komme derhen, er der en række regler og krav til afleveringsformat, som det materiale, I som gruppe afleverer, skal leve op til.

Start med at vælge et af de fire udfordringer nedenfor.

Opgaver

I EuxBizCup skal I arbejde med virksomheden TBS Grillshop.

I skal finde løsninger på: “Hvordan kan TBS Grillshop øge sin digitale omsætning?”

I skal arbejde i grupper, og I skal aflevere følgende 3 dele, når ugen er slut:

 

Konkret løsningsforslag, der svarer på: Hvordan kan TBS Grillshop øge sin digitale omsætning?”.

 

Metodeovervejelsen og analysen, der ligger til grund for jeres løsningsforslag.

 

Videopræsentation på max 10 minutter med jeres løsningsforslag.

 

Nedenfor kan I læse, hvad hver del skal bestå af, og til at hjælpe jer med opgaven er der dybdegående videointerviews og livedata fra virksomhedens analyseprogrammer – herunder Google Analytics, Facebook Insights mm. Vil I øve jer i at bruge konkrete værktøjer til at lave et konkret løsningsprodukt, så brug EcomTrainer til hjælp.

Fastlæg hvilken problemstilling I vil arbejde med
I skal selv vælge én konkret udfordring/problemstilling for TBS GRillshop, som I vil arbejde med. Jeres problemstilling SKAL bidrage til at løse den overordnede problemformulering for EuxBizCup, som lyder ”Hvordan kan TBS Grillshop øge sin digitale omsætning?”.

I kan vælge mellem 4 veje at gå:

 

1: Hvordan vil I øge den digitale omsætning med udgangspunkt i de sociale medier?

2: Hvordan vil I øge den digitale omsætning med udgangspunkt i e-mail marketing?

3: Hvordan vil I øge den digitale omsætning med udgangspunkt i optimering af hjemmesiden/webshoppen?

4: Formuler selv jeres problemstilling (valgfrit emne)

 

Vælger I den sidste af de fire veje, hvor I selv formulerer jeres problemstilling, SKAL den bidrage til at løse den overordnede problemformulering for EuxBizCup, som lyder ”Hvordan kan TBS Grillshop øge den digitale omsætning?”.

I forhold til de tre første veje kan I nedenfor læse nogle forslag til spørgsmål, som kan hjælpe jer videre mod en endelig problemformulering.

Forslag til at komme i gang med problemstillingen:

Hvordan kan TBSgrillshop.dk øge den digitale omsætning ved at fokusere på sociale medier?

Hvordan kan TBS Grillshop tiltrække nye kunder gennem sociale medier?

Hvordan kan TBS Grillshop øge kendskabet til virksomheden ved hjælp af nye medier?

Hvordan kan TBS Grillshop øge kendskabet til virksomheden gennem annoncering?

Hvordan kan TBS Grillshop skabe mere salg ved brug af influencers?

Hvordan kan TBS Grillshop skabe mere salg gennem betalt eksponering?

Hvordan kan TBS Grillshop benytte samarbejder med andre virksomheder?

Hvordan kan TBS Grillshop skabe indhold, der tiltrækker trafik men med hensyntagen til ressourcerne i virksomheden?

Hvordan kan TBS Grillshop…

 

Hvordan kan TBSgrillshop.dk øge den digitale omsætning ved at fokusere på e-mail marketing?

Hvordan kan TBS Grillshop tiltrække flere subscribers?

Hvordan kan TBS Grillshop bruge et velkomstflow til at fastholde og konvertere nye subscribers?

Hvordan kan TBS Grillshop bruge automatiserede mailflows til at fastholde subscribers?

Hvilke kampagner kan TBS Grillshop udarbejde og gentage som en fast del af deres e-mail marketing?

Hvilket indhold – både illustration og tekst – kan TBS Grillshop bruge i en (fast) kampagnemail?

Hvordan kan TBS Grillshop udbytte højtider i en fast kampagne?

Hvordan kan TBS Grillshop…

 

Hvordan kan TBSgrillshop.dk øge den digitale omsætning ved at fokusere på optimering af hjemmesiden/webshoppen?

Hvordan kan TBS Grillshop optimere konverteringsraten gennem optimering af landingpages?

Hvordan kan TBS Grillshop øge salget ved at bruge kundeservice i en chatbot?

Hvordan kan organisk indhold øge tilliden til nye produkter?

Hvordan kan deres ekspertviden udnyttes til content?

Hvordan kan SEO-placering anvendes til at øge kendskab og trafik?

Hvordan kan Google ads-annoncering på højavanceprodukter øge salget?

Hvordan kan TBS Grillshop…

 

Om I har valgt selv at formulere jeres problemstilling, eller I lader jer inspirere af ovenstående forslag, så er næste step i processen, at I kort (og gerne i en sætning) skal formulere den udfordring/problemstilling, I vil løse for TBS Grillshop.

Kom videre med problemstillingen
Konkrete løsningsforslag

Formuler kort hvilke teorier og modeller I har valgt til at løse jeres problemstilling, og hvorfor netop disse teorier og modeller egner sig? Forhold jer desuden til hvilke kilder, I vil bruge, og deres troværdighed.

 

Det er en god ide at vende jeres ideer til teori med jeres underviser, så I ved om I er på rette vej, eller om der måske var andre teorier eller modeller, der ville passe endnu bedre til jeres problemstilling.

Hjælp til metode

Brug de teorier og modeller, I har bestemt jer for, under arbejdet med metoden.

 

Formålet med jeres analyse er at blive klog på, hvordan I bedst muligt laver jeres løsningsforslag.

 

Disse analyser skal I også aflevere, da de virker som baggrundsmateriale for både jeres underviser og dommerne til EuxBizCup.

 

 

 

 

 

 

Hvad er et konkret løsningsforslag? – Det er klar til brug
På baggrund af jeres analyse skal I udarbejde et konkret forslag til en indsats, som kan anvendes af TBS Grillshop. Jo mere færdigt forslaget er, jo bedre. Hvis TBS Grillshop kan copy/paste jeres løsning direkte, er det helt perfekt. Et løsningsforslag kan være mange forskellige ting: Alt fra færdigskrevne e-mail kamagner, forslag til opslag på kampagner på Facebook, bannerannoncer, en plan for SEO-optimering, tilpasning af sortimentet eller noget helt andet. I må gerne være kreative!

 

I kan se eksempler på, hvordan løsningsforslag konkret kan se ud nederst under “Problemstilling”-fanen. Eksemplerne er konkrete annoncer, der viser hvilket format, der kan afleveres i. Det sidste hjemmegjorte eksempel er lavet med skærmklip, PowerPoint og gratis billeder fra nettet, så det kræver ikke den store tekniske snilde, for at lave et konkret forslag.

I kan også gå mere professionelt til værks og arbejde direkte i de relevante programmer som Mailchimp, Meta Business Center etc. For at komme godt i gang med det, kan I benytte EcomTrainer, der viser jer, hvordan I gør klik for klik.

 

Gå i dybden
I skal gå i dybden med ét emne. Jeres forslag må gerne bestå af flere dele, fx både Facebookopslag og plan for brug af influencers, men I skal gå i dybden med én del af planen, så den bliver til et direkte brugbart løsningsforslag. Og det er her I skal shine med jeres viden og kreativitet. Se et eksempel på den gode og dårlige aflevering herunder:

To løsningsforslag til besvarelse

Overhold budgettet og tænk på tidsforbruget
Jeres løsningsforslag må max have et budget på 50.000 kr. Det gælder alle omkostninger! Det vil sige både til annoncering (fx til Facebook eller Google Ads), udgifter til præmier (fx til konkurrencer).

 

Hvis I planlægger, at TBS Grillshop skal have hjælp udefra f.eks. af et bureau eller studentermedhjælpere skal det også kunne dækkes af de 50.000 kr.

 

Det er også vigtigt, at I tænker over, hvor meget tid TBS Grillshop skal bruge på jeres forslag, da det er en lille virksomhed, med et begrænset antal hænder og tid til rådighed.

 

Hold løsningsforslaget hemmeligt

Løsningsforslaget må IKKE offentliggøres! Det vil sige, at opretter I en facebookside eller lignende, skal den være hemmelig. Det er vigtigt, at I overholder denne regel af hensyn til TBS Grillshop.

Hvis jeres gruppe vinder EuxBizCup vil jeres forslag blive brugt af virksomheden, og I får lov at se jeres forslag “gå live”.

For at deltage i EuxBizCup skal I lave en videopræsentation af jeres resultater til dommerpanelet, så de kan se og høre det konkrete løsningsforslag og de faglige begrundelser for, hvorfor I har valgt denne løsning.

Jeres video må max varer 10 minutter – derfor er det vigtigt, at I prioriterer jeres tid.

Alle præsentation skal følge en bestemt form, brug derfor denne skabelon til jeres disposition:

Skabelon til disposition (Word)

Find hjælp til hvad en disposition er – og se et eksempel på en disposition fra sidste års case herunder.

Inden I går i gang med at filme skal jeres underviser godkende jeres disposition, så I ved om I er på rette vej.

Eksempel på disposition

Husk at filmen max må vare 10 minutter.

 

I videoen skal I først og fremmest vise jeres løsningsforslag og gøre rede for forslagets idé, formål, målgruppe, udformning og budskab. 

 

Skal indeholde efaglig begrundelse for løsningsforslaget i form af de vigtigste pointer fra jeres analyser. 

 

I videoen skal der indgå metodeovervejelse, dvs. begrundelse for de teorier, metoder og kilder, I har valgt. I skal forklare, hvorfor I har valgt dem, hvad de bidrager med og eventuelt hvilke begrænsninger de har. Find hjælp til metode under “metode” fanen. 

 

Videoen skal følge en bestemt form, derfor skal I bruge skabelonen for disposition, som ligger under “Disposition” fanen, til at lave en disposition over videoen, inden I filmer. Se eksempel på en udfyldt skabelon, og få en forklaring på, hvad en disposition er her under samme fane. 

 

Jeres underviser skal, inden I filmer, godkende jeres disposition over videoens indhold. 

 

Det er ikke meningen at det skal være et mesterstykke. Der er set fremragende præsentationer som screencast over et powerpoint eller en gruppe, der præsenterer ved en storskærm i et klasselokale.

Kontroller at alt er klar til aflevering, og at I overholder alle regler og krav for at deltage i konkurrencen.

Aflevere så følgende 3 ting til din underviser:

 

  • Konkret løsningsforslag, der svarer på: “Hvordan kan TBS Grillshop øge sin digitale omsætning”.
  • Metodeovervejelsen og analysen, der ligger til grund for jeres løsningsforslag.
  • Videopræsentation på max 10 minutter med det konkrete løsningsforslag og de faglige begrundelser herfor.

 

Spørg jeres underviser om, præcis hvornår og hvor I skal aflevere.

 

Jeres underviser indsender det bedste forslag fra jeres skole til EuxBizCup, som nu deltager i konkurrencen om en plads i finalen, hvor vindergruppen ud over en præmie på kr. 5.000,- også får lov at se deres løsningsforslag blive brugt I virkeligheden.