Finalen – Evaluering af løsningsforslag

Det er dig som underviser, der vælger hvilken gruppe fra hver klasse, der skal repræsentere jeres skole. Det er tilladt at sende én gruppe videre per skole. Også selvom skolen har flere lokationer og klasser, skal der kun sendes én gruppes forslag ind.

 

Til finalen vil eleverne stå overfor et dommerpanel af bestående af en ekstern fagprofil, en EUX-underviser, en repræsentant fra Videncenteret og en repræsentant fra casevirksomheden. Eleverne bliver bedømt på en række parametre, som du kan på de næste sider. Det vil derfor være en god ide at bruge disse bedømmelseskriterier i udvælgelsen på skolen også.

 

Bemærk at der er flere sider i PDF’en