2022 – Fag og modeller til løsningsforslag

Da EuxBizCup ligger forholdsvis tidligt på skoleåret, vil eleverne ikke have nået at tilegne sig al relevant teori, og de må derfor gerne inddrage teori fra C-niveau og selv løfte til B-niveau. (Sætte sig ind i nye faglige områder. Se evt. læreplan for faget erhvervsområdet).

Inden EuxBizCup løber af stablen, vil det være en fordel, at eleverne har fået gennemgået – eller har kendskab til:

Teori Inden 2021

For at løse den overordnede problemstilling ”Hvordan kan TBS Grillshop øge sin digitale omsætning”, skal eleverne opstille nogle underordnede problemstillinger, som i mange tilfælde vil tvinge dem til at arbejde tværfagligt.

I skemaet nedenfor ses nogle forslag til underordnede problemstillinger samt hvilke modeller og teori, der kan indgå fra fagene. Noget af denne teori vil eleverne have fået gennemgået inden EuxBizCup, og andet teori vil blive gennemgået på de workshops, der placeres under projektugen.
Vejleder kan hjælpe eleverne med at udvælge relevant teori, som ikke gennemgås, men som eleverne selv fordyber sig i.

 

Herunder findes:

 • En liste med eksempler på fag, problemstilling og teorier/modeller, som kan indgå i EuxBizCup.
 • Konkrete eksempler på hvordan fag, problemstillinger og teorier kan kombineres i praksis.
 • Eksempler på hvad konkrete løsningsforslag kan være

Eksempler på fag, problemstilling og teorier/modeller (bemærk at der er flere sider i PDF’en)

Fag og modeller, der kan bruges til løsning af problemstillingen - Tabellen2021

Eksempler på kombination af fag, problemstillinger og teori/modeller

 

Fag: Engelsk/Tysk + Afsætning
Problemstilling: Hvordan kan der arbejdes med nye leverandører fra andre lande (fx Tyskland/England)?

 

Teorier og modeller:
Hofstede, Hall
B2B Købsadfærd

 

Løsningsforslag: Forslag til forretningsbreve/mail, hjemmeside forslag

 

 

Fag: Afsætning/VØ/Matematik
Problemstilling: Bestemmelse af optimal pris for sælgere/kunder

 

Teori og modeller:
Optimal pris
Bundling, Sortiment

 

Løsningsforslag: Konkrete prisforslag, beregninger af pris/omsætning/avance osv.

 

 

Fag: Afsætning/VØ
Problemstilling: Hvordan skal TBS Grillshop positionere sig ift. konkurrenterne?

 

Teori og Modeller:
Konkurrentanalyse/Porters Five Forces
Marketingmix
Positionering

 

Løsningsforslag:
Forslag til tilretning af parametermix ift. optimal positionering (fx nye produkter + reklame for nye
produkter).

 

 

Fag: Afsætning/IT/Dansk
Problemstilling: Hvordan kan TBS Grillshop sikre sig bedst mulig præsentation af produkter på hjemmesiden (enten ift. indhold eller SEO)

 

Teori og Modeller:
Kommunikationsmodel
Parametermix – (produkt/promotion)
SEO
Hjemmesidedesign

 

Løsningsforslag:
Skabelon til varer, der skal satses på – hvad skal produktsiden indeholde udover standardinformationer fra leverandøren.

Eksempler på konkrete løsningsforslag

 • Indlæg/video til blog
 • Organiske opslag/video til Facebook/Instagram/…
 • Snapchat (eksempler)
 • Eksempler på nyt hjemmeside-design og -indhold
 • Eksempel på samarbejde med influencers (fx blog/events),
 • Bannerreklamer /Display/…
 • SEO forslag
 • Forslag til Google Ads-kampagner (SEM) – fx liste af relevante søgeord.
 • Forslag til Facebookkampagner
 • Forslag til E-mail Marketing (formulering og opsætning af mails, plan for udsendelse)
 • Standardisering af hjemmesidedesign: Skabelon til yderligere informationer til produkter.
 • Standardisering af leverandørudvælgelsen.
 • Forslag til tilretning af parametermix ift. optimal positionering (fx nye produkter + reklame for nye produkter).
 • Forslag til kontakt til udenlandske leverandører. Fx forslag til forretningsbreve/mail, hjemmeside forslag