2020 – Forslag til afvikling af EO1

Afvikling

Skolen vælger hvilke fag, der skal anvendes til EO1. Der afsættes en uge til opgaven på elevernes skema, klassens faglærere skemalægges på skift og har 2 opgaver: vejleder og underviser. Som underviser planlægges sessioner af kortere varighed, der enten består af repetition af tidligere gennemgående emner eller undervisning af nye emner – i begge tilfælde af relevans for EO1 opgaven.

 

Eleverne afleverer en opgavebesvarelse i form af en konkret markedsføringstiltag, teorien for hvorfor de har valgt dette tiltag, samt en videopræsentation af deres fremlæggelse af tiltaget, hvorefter lærerne bedømmer, afgiver eventuelt karakter, og kårer en vinder, der sendes videre til Videncenter for Digital Handel.

 

NB: disposition skal godkendes af en lærer, før eleverne producerer video.

 

Nedenfor følger en tidsplan til tilrettelæggelsen af EO1 for underviserteamet. Dernæst er der to eksempler fra hhv. Tietgen og Mercantec, hvordan de har tilrettelagt selve ugen, hvor eleverne arbejder

Eksempel fra Tietgen Business
Fag: Virksomhedsøkonomi, afsætning, matematik og IT
Lektioner: 27 lektioner á 60 minutter i uge 40
Bemanding: Det tilstræbes, at alle faglærere er tilstede hver dag i afmålt tid, som fremgår af elevernes skema, her 2 lærere pr lektion.

Antal klasser: 3 klasser, der undervises sammen
Lokaler: 3 lokaler ved siden af hinanden i en fløj for sig selv
Skema: Uge 40
Elever: mandag kl 8:15 – fredag kl 11:00
Lærere: 2 lærere med hver sit fag på skift og 4 lærere til at votere fredag fra kl 11-14:20

 

Forslag til afvikling af EO1, 2.6.2020 - Tietgen Business

* Eleverne har fri, lærerne gennemser dispositioner og videoer, afgiver karakterer og beslutter, hvilken gruppe skal sendes videre.

Eksempel fra Mercantec:
Mercantec Tabel