2020 – Opgaver

Når I deltager i EUXBizCup skal I løse nedenstående opgaver og overholde reglerne.

For at komme i betragtning til en finaleplads skal I komme med et konkret løsningsforslag på problemformuleringen “Hvordan kan Danish Fair Fashion & Living øge sin digitale omsætning?”. Men for at komme derhen, er der en række regler og krav til afleveringsformat, som det materiale, I som gruppe afleverer, skal leve op til.

Opgaver

I EuxBizCup skal I arbejde med virksomheden Danish Fair Fashion & Living.

I skal finde løsninger på: “Hvordan kan Danish Fair Fashion & Living øge sin digitale omsætning?”

I skal arbejde i grupper, og I skal aflevere følgende 3 dele, når ugen er slut:

 

Konkret løsningsforslag, der svarer på: Hvordan kan Danish Fair Fashion & Living øge sin digitale omsætning?”.

 

Metodeovervejelsen og analysen, der ligger til grund for jeres løsningsforslag.

 

Videopræsentation på max 10 minutter med jeres løsningsforslag.

 

Nedenfor kan I læse, hvad hver del skal bestå af, og til at hjælpe jer med opgaven er der dybdegående videointerviews og livedata fra virksomhedens analyseprogrammer – herunder Google Analytics, Facebook Insights mm.

Fastlæg hvilken problemstilling I vil arbejde med
I skal selv vælge en konkret udfordring/problemstilling for Danish Fair Fashion & Living, som I vil arbejde med. Jeres problemstilling SKAL bidrage til at løse den overordnede problemformulering for EUXBizCup, som lyder ”Hvordan kan Danish Fair Fashion & Living øge sin digitale omsætning?”.

 

Jeres første opgave er derfor kort (gerne i en sætning) at formulere den udfordring/problemstilling, I vil løse for Danish Fair Fashion & Living. Det er vigtigt, at I sparrer med jeres underviser, så I får en god problemstilling at arbejde ud fra, som matcher både de fag, I skal arbejde med, og den overordnede problemformulering. Jeres underviser kan hjælpe jer med eksempler på, hvordan en problemstilling kan lyde. I kan også læse her om 3 konkrete eksempler på løsningsforslag herunder:

Konkrete løsningsforslag

Formuler kort hvilke teorier og modeller I har valgt til at løse jeres problemstilling, og hvorfor netop disse teorier og modeller egner sig? Forhold jer desuden til hvilke kilder, I vil bruge, og deres troværdighed.

 

Det er en god ide at vende jeres ideer til teori med jeres underviser, så I ved om I er på rette vej, eller om der måske var andre teorier eller modeller, der ville passe endnu bedre til jeres problemstilling.

Hjælp til metode

Brug de teorier og modeller, I har bestemt jer for, under arbejdet med metoden.

 

Formålet med jeres analyse er at blive klog på, hvordan I bedst muligt laver jeres løsningsforslag.

 

Disse analyser skal I også aflevere, da de virker som baggrundsmateriale for både jeres underviser og dommerne til EUXBizCup.

 

 

 

 

 

 

 

”Hvad er en konkret markedsføringsindsat – ”klar til brug”
På baggrund af jeres analyse skal I udarbejde et konkret forslag til en markedsføringsindsats, som kan anvendes af Danish Fair Fashion & Living. Jo mere færdigt forslaget er, jo bedre. Hvis Danish Fair Fashion & Living kan copy/paste jeres løsning direkte, er det helt perfekt. En markedsføringsindsats kan være mange forskellige ting: Alt fra opslag på Instagram, kampagner på Facebook, bannerannoncer, en plan for SEO-optimering, tilpasning af sortimentet eller noget helt andet. I må gerne være kreative!

 

I kan se eksempler på, hvordan markedsføringstiltag konkret kan se ud under “Problemstilling” fanen. Eksemplerne er konkrete annoncer, der viser hvilket format, der kan afleveres i. Det sidste hjemmegjorte eksempel er lavet med Skærmklip, PowerPoint og gratis billeder fra nettet, så det kræver ikke den store tekniske snilde, for at lave et konkret forslag.

 

Gå i dybden
I skal gå i dybden med ét emne. Jeres forslag må gerne bestå af flere dele, fx både Facebookopslag og plan for brug af influencers, men I skal gå i dybden med én del af planen, så den bliver til et direkte brugbart markedsføringstiltag. Og det er her I skal shine med jeres viden og kreativitet. Se et eksempel på den gode og dårlige aflevering herunder:

To løsningsforslag til besvarelse

Overhold budgettet og tænk på tidsforbruget
Jeres løsningsforslag må max have et budget på 50.000 kr. Det gælder alle omkostninger! Det vil sige både til annoncering (fx til Facebook eller Google Ads), udgifter til præmier (fx til konkurrencer).

 

Hvis I planlægger, at Danish Fair Fashion & Living skal have hjælp udefra f.eks. af et bureau eller studentermedhjælpere skal det også kunne dækkes af de 50.000 kr.

 

Det er også vigtigt, at I tænker over, hvor meget tid Danish Fair Fashion & Living skal bruge på jeres forslag, da det er en lille virksomhed, med et begrænset antal hænder og tid til rådighed.

 

Hold løsningsforslaget hemmeligt

Løsningsforslaget må IKKE offentliggøres! Det vil sige, at opretter I en facebookside eller lignende, skal den være hemmelig. Det er vigtigt, at I overholder denne regel af hensyn til Danish Fair Fashion & Living.

Hvis jeres gruppe vinder EUXBizCup vil jeres forslag blive brugt af virksomheden, og I får lov at se jeres forslag “gå live”.

For at deltage i EUXBizCup skal I lave en videopræsentation af jeres resultater til dommerpanelet, så de kan se og høre det konkrete løsningsforslag og de faglige begrundelser for, hvorfor I har valgt denne løsning.

Jeres video må max varer 10 minutter – derfor er det vigtigt, at I prioriterer jeres tid.

Alle præsentation skal følge en bestemt form, brug derfor denne skabelon til jeres disposition:

Skabelon til disposition (Word)

Find hjælp til hvad en disposition er – og se et eksempel på en disposition fra sidste års case herunder.

Inden I går i gang med at filme skal jeres underviser godkende jeres disposition, så I ved om I er på rette vej.

Eksempel på disposition

Husk at filmen max må vare 10 minutter.

 

I videoen skal I først og fremmest vise jeres løsningsforslag og gøre rede for forslagets idé, formål, målgruppe, udformning og budskab. 

 

Skal indeholde efaglig begrundelse for løsningsforslaget i form af de vigtigste pointer fra jeres analyser. 

 

I videoen skal der indgå metodeovervejelse, dvs. begrundelse for de teorier, metoder og kilder, I har valgt. I skal forklare, hvorfor I har valgt dem, hvad de bidrager med og eventuelt hvilke begrænsninger de har. Find hjælp til metode under “metode” fanen. 

 

Videoen skal følge en bestemt form, derfor skal I bruge skabelonen for disposition, som ligger under “Disposition” fanen, til at lave en disposition over videoen, inden I filmer. Se eksempel på en udfyldt skabelon, og få en forklaring på, hvad en disposition er her under samme fane. 

 

Jeres underviser skal, inden I filmer, godkende jeres disposition over videoens indhold. 

 

Det er ikke meningen at det skal være et mesterstykke. Der er set fremragende præsentationer som screencast over et powerpoint eller en gruppe, der præsenterer ved en storskærm i et klasselokale.

Kontroller at alt er klar til aflevering, og at I overholder alle regler og krav for at deltage i konkurrencen.

Aflevere så følgende 3 ting til din underviser:

 

  • Konkret løsningsforslag, der svarer på: “Hvordan kan Danish Fair Fasion & Living øge sin digitale omsætning”.
  • Metodeovervejelsen og analysen, der ligger til grund for jeres løsningsforslag.
  • Videopræsentation på max 10 minutter med det konkrete løsningsforslag og de faglige begrundelser herfor.

 

Spørg jeres underviser om, præcis hvornår og hvor I skal aflevere.

 

Jeres underviser indsender det bedste forslag fra jeres skole til EUXBizCup, som nu deltager i konkurrencen om en plads i finalen, hvor vindergruppen ud over en præmie på kr. 5.000,- også får lov at se deres løsningsforslag blive brugt I virkeligheden.