2020 – To forslag – Undervisere

Vi ønsker at eleverne skal blive så praksisnære som muligt. Derfor skal de også aflevere et konkret løsningsforslag, der kan implementeres direkte hos virksomheden. Eleverne skal fordybe sig i et konkret forslag, fremfor at slå brede penselstrøg. Nedenfor ses to tænkte eksempler, hvor det konkrete og dybdegående eksempel er fremhævet i detaljer.

 

Nedenfor er 2 løsningsforslag beskrevet med tilhørende eksempler på bedømmelse. Den første gruppe har valgt en bred besvarelse med flere forskellige forslag, mens gruppen i eksempel 2 har valgt en konkret løsning og arbejdet i dybden med deres besvarelse.

Af bedømmelse fremgår det, at eksempel 1 kun får en score på 5 point ud af 15 mulige i forhold til bedømmelseskriterierne ”realiserbart” og ”målgruppe”, mens eksempel 2 får max point.

 

Bemærk at der er flere sider i PDF’en