2020 – FAQ til undervisere

Undervejs i arbejdet med EUXBizCup, er der aspekter, som jeres elever kan opleve som udfordrende. Det gælder også senere, når de skal skrive Erhvervsområdeprojekt, som Erhvervsområde 1 (og dermed EUXBizCup) er første skridt hen imod. Det kan hjælpe eleverne at vide, at det er normalt at opleve en eller flere fase, hvor det føles svært og uoverskueligt, når man arbejder med større opgaver. Læringen i at møde sådan en fase og opdage, at man kan komme videre, er værdifuld. I ved helt sikker bedst, hvordan I støtter jeres elever gennem disse faser, men for nogle elever kan det hjælpe at kende svaret på “Hvorfor skal vi egentlig…?”. Her finder I derfor svaret på en række typiske elevspørgsmål om opgavens struktur og indhold:

Hvorfor skal vi udarbejde en underordnet problemstilling?

Det simple svar er: Fordi eleverne skal øve sig i dette, da de skal kunne det, når de skal skrive Erhvervsområdeprojekt.
EUXBizCup er udarbejdet til at kunne bruges i Erhvervsområde 1. Et af målene med de tre forløb i Erhvervsområdet er, at eleverne gradvist selv bliver i stand til at udarbejde problemstillinger og problemformulering, hvilket de skal kunne i Erhvervsområdeprojektet (det tredje og sidste forløb). Derfor lægger EUXBizCup op til, at eleverne øver sig i dette ved selv at udarbejde en underordnet problemstilling. Den underordnede problemstilling har i øvrigt til formål at understøtte fokus og fordybelse.
Arbejdet med problemstillingen kan være vanskeligt for nogle elever, og derfor er det vigtigt med hjælp og vejledning i den del af processen. Nogle elever vil have brug for konkrete eksempler, det kan der findes hjælp til her: Forventningsafstemning.

Hvorfor er opgaven ikke mere konkret formuleret?

Det simple svar er: Fordi eleverne skal øve sig i selv at finde fokus, da de skal kunne det, når de skal skrive Erhvervsområdeprojekt.
EUXBizCup er udarbejdet til at kunne bruges i Erhvervsområde 1. Et af målene med de tre forløb i Erhvervsområdet er, at eleverne gradvist selv bliver i stand til at udarbejde problemstillinger og problemformulering, hvilket de skal kunne i Erhvervsområdeprojektet (det tredje og sidste forløb).
Opgaven er derfor bevidst ikke formuleret specifikt, idet eleverne skal øve sig i selv at finde fokus. Den åbne formulering giver desuden skolerne mulighed for selv at vælge hvilke fag, der skal bidrage til Erhvervsområde projekt 1.
Arbejdet med problemstillinger kan være vanskeligt for nogle elever, og derfor er det vigtigt med hjælp og vejledning i den del af processen. Nogle elever vil have brug konkrete eksempler, det kan der findes hjælp til på siden Fag og modeller til løsningsforslag.

Hvorfor skal vi aflevere en video?

Det korte svar er: Det kræves for at kunne indgå i konkurrencen, da det giver dommerpanelet mulighed for at se elevernes faglige præsentationer.
Videopræsentationen er desuden en øvelse, hvor eleverne skal have fokus på det produkt, de skal aflevere og således kan træne bl.a. deres modellerings- og ræsonnementskompetencer ligesom de kommunikative kompetencer bliver øvet.
Endelig giver det skolen muligheder for at planlægge evalueringen fleksibelt, og der spares tid, idet eleverne ikke skal bruge hele sidste dag i erhvervsområde 1 på at vente på evaluering/se hinandens fremlæggelser.

Hvorfor skal vi arbejde med metode?

Det simple svar er: Fordi eleverne skal øve sig i dette, da de skal kunne det, når de skal skrive Erhvervsområdeprojekt.
Metodeovervejelser er en vigtig del af Erhvervsområdeprojektet samt det studiekompetencegivende mål i hele Erhvervsområdet. Derfor er det indtænkt i EUXBizCup, så eleverne allerede i Erhvervsområde 1 begynder at blive bevidste om, hvad metode er. Erfaringen fra tidligere viser, at nogle elever kan have svært ved at skelne mellem metode og anvendelse af teorien, derfor er det vigtigt at understøtte eleverne i dette. Der kan findes hjælp i metodehjælpen: Hjælp til metode.

Hvorfor er det Danish Fair Fashion & Living, der er årets virksomhed og ikke en større virksomhed, som vi
kender?

Når årets case vælges, bliver der lagt vægt på, at elevernes løsningsforslag reelt har mulighed for at blive til virkelighed, da EUXBizCup sætter fokus på praktisk anvendelse af teorien, som er en af grundstenene i erhvervsskolerne. Derfor vælges der ikke en stor, kendt virksomhed med omfattende marketingsafdeling osv., men en mindre virksomhed, hvor elevernes bud reelt har mulighed for at blive bragt i spil efterfølgende. Bæredygtighed er desuden en vigtig tendens i tiden, ligesom markedspladser er en forretningsmodel i
fremdrift, hvilket gør Danish Fair Fashion & Living til en interessant virksomhed. Endelig repræsenterer Danish Fair Fashion & Living en anden type virksomhed end de store virksomheder, som ofte bliver brugt som eksempler i lærebøgerne. Det sætter fokus på elevernes evne til at kunne løse opgaver for forskellige typer af virksomheder, hvilket de kan få brug for, når de skal søge en elevplads.