2020 – Forventningsafstemning

Hvornår er et løsningsforslag konkret?

 

Det er meget vigtigt, at løsningsforslaget er konkret og gennemarbejdet, så Danish Fair Fasion & Living umiddelbart kan iværksætte løsningen.  

Det betyder, at I skal arbejde smalt og dybt med jeres løsningsforslag. En løsning, hvor I har valgt både annoncering på de sociale medier, adwords og SEO-optimering, vil være for bred en løsning, for I kan ikke nå at komme gå i dybden med alle tre løsningsforslag, og løsningen vil ikke umiddelbart være realiserbar – med andre ord, kan Danish Fair Fashion & Living ikke blot copy/paste.  

 

I princippet er her 3 løsninger, som I arbejder med på ”overfladen”. I bør i stedet vælge én af de 3 løsninger, og gå i dybden med denne og udarbejde eksempler på fx annoncering på et bestemt socialt medie, der passer til målgruppen.  

 

Nedenfor er angivet tre eksempler på, hvordan der arbejdes konkret og i dybden med et løsningsforslag som opslag på et socialt medie samt SEO. 

1) Sponsoreret opslag på socialt medie (her på Facebook)

Dette er et sponsoreret opslag, hvor virksomheden betaler per klik.

Tekst, billeder, indhold mm. skal passe til målgruppen, og der forventes tydelige begrundelser for elevernes valg i forhold til opslaget.  

   

Denne løsning skal som minimum indeholde overvejelser om følgende og begrundes med fagudtryk, teorier og modeller:   

 

 • Valgt sociale medie   
 • Konkret målgruppe   
 • Annonceformat   
 • Indsatte links i annonce/trafik hvortil (fx app eller hjemmeside)   
 • Annoncens indhold og budskab (billeder, video, tekst, overskrift m.m.)   
 • Sporing/interaktion/effekt   
 • Budget og tidsplan (hvem gør hvad hvornår)  

 

TIP:https://www.facebook.com/business/ads

2) Gratis opslag på et socialt medie (her på Facebook)

Dette er et gratis opslag. Tekst, billeder, indhold mm. skal passe til målgruppen, og der forventes tydelige begrundelser for jeres valg i forhold til opslaget.  

   

Denne løsning skal som minimum indeholde overvejelser om følgende og begrundes med fagudtryk, teorier og modeller:   

 

 • Valgt sociale medie   
 • Konkret målgruppe   
 • Annonceformat   
 • Indsatte links i opslag/trafik hvortil (fx app eller hjemmeside)   
 • Annoncens indhold og budskab (billeder, video, tekst, overskrift m.m.)   
 • Sporing/interaktion/effekt   
 • Tidsplan ((hvem gør hvad hvornår)  

   

TIP: https://www.facebook.com/business/learn

3) SEO-optimering

De konkrete forslag skal være udformet og formuleret med udgangspunkt i den nuværende hjemmeside danishfairfashion.dk.   

 

Det konkrete forslag kan fx indeholde: 

 • Søgeordsanalyse  
 • Billedbeskrivelser  
 • Titletags  
 • Meta descriptions  
 • Og meget andet  

Et eksempel på et konkret løsningsforslag

I alle billedeksempler kan der bruges indhold fra danishfairfashion.dk. Der kan også bruges billeder taget andre steder fra nettet for eksempelvis at vise jeres idé. 

 

Her vises et eksempel på et organisk opslag på Facebook fra sidste års EUXBizCup, som er lavet med Skærmklip og PowerPoint. Der kunne også være oprettet en hemmelig side på Facebook til formålet – husk bare, at I ikke må offentliggøre siden. Havde opslaget indeholdt et link, skal I huske at skrive, hvor linket fører hen, hvis ikke det fremgår tydeligt.