2020 – Sådan foregår afleveringen

Den vindende gruppes materiale skal sendes til morc@digitalhandel.dk hurigst muligt efter eleverne har afleveret. Dog max 3 hverdage.

Det er dig som underviser, der har ansvaret for, at den vindende gruppes materiale bliver sendt ind til Videncenter for Digital Handel. Hvordan du sender det ind kan ske på flere måder. Du kan eksempelvis lægge videoen på YouTube og sende et link, og samtidig sende det konkrete løsningsforslag og teorigennemgang på mail. En anden mulighed er at zippe alle filer og sende det med WeTransfer.

 

I skal sende

  • Elevernes videopræsentation
  • Elevernes løsningsforslag
  • Elevernes metodeovervejelse og analyser