Hjælp til metode

Hvad er metode?

 

Metode er en beskrivelse af jeres fremgangsmåde, når I løser en opgave, altså den måde I skaffer jer viden og udformer jeres løsninger.

Afhængigt af hvilken type opgave og hvilke fag I arbejder med, vil der ofte være forskellige krav til arbejdet med metode.

 

I EuxBizCup forventer vi følgende:

Hvorfor skal vi arbejde med metode?

Metodeovervejelser hjælper jer til at få tænkt over, om de teorier og modeller, I vælger, giver mening.

 

Det er vigtigt at øve sig I at arbejde med metode, da I skal kunne dette, når I senere på studieåret skal skrive det store Erhvervsområdeprojekt.

 

I skal desuden kunne arbejde med metode i de allerfleste større opgaver fremover, fx på hovedforløbet, eller hvis I læser videre efter jeres EUX.

Jeres metode skal indeholde:

  • En beskrivelse af hvordan I vil løse opgaven (hvilken teori vil I anvende og til hvad).

Fx:
”Vi vil bruge AIDA-modellen og teori om psykologiske virkemidler til udforme vores reklame” ”vi vil bruge Porters Five Forces til at belyse branchen for Pleasant”

 

  • Forklar også hvorfor I har valgt præcis den teori.

Fx:
”Vi har valgt Porters Five Forces frem for omverdensmodellen, fordi den egner sig godt til få overblik over branchen og sætter fokus på substituerende produkter. Det er vigtigt, da vi vil forsøge at tiltrække nye kunder fra et segment, som endnu ikke er bevidste om bæredygtighed, og som på nuværende tidspunkt køber substituerende produkter”.

 

  • Forklar også hvilke kilder jeres besvarelse bygger på. Husk at være kildekritisk! Vurder om kilderne er troværdige, relevante og opdaterede!

Fx:
”Vores besvarelse bygger primært på nyere viden om bæredygtighed i Danmark fx rapporten “Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt” fra 2017 fra Landbrug og Fødevare om danskernes holdninger til bæredygtighed. Vi er dog ekstra opmærksomme på, at Landbrug og Fødevare er en interesseorganisation, som kan være interesseret i at komme med argumenter til gavn for landbruget. Vi behandler derfor deres rapport ekstra kritisk og supplerer med viden fra andre kilder fx nyere artikler fra bl.a. DR, Finans og TV2, som fx artiklen: “Mange danske virksomheder gør intet i klimakampen, 29. januar 2020.”” 

Eksemplet ovenfor er fra EuxBizCup 2020, da casevirksomheden dengang havde stort fokus på bæredygtighed.

 

Eventuelt:

  • I kan desuden komme ind på, om jeres valg af teori giver jer nogle begrænsninger eller udfordringer, og om der er alternative teorier, der ville have givet jer andre løsninger.

Tip: Undgå “Metode-fælden”

En fælde, man let falder i, når man arbejder med metode er, at lave analyserne. Det skal I selvfølgelig også gøre, men ikke under jeres metodeovervejelse!

 

En huskeregel er, at forskellen mellem metode og analyse er som forskellen mellem en opskrift, og det at bage kagen.

 

Metode er som at skrive en opskrift, der fortæller hvilke ingredienser (teorier, modeller, kilder), man vil bruge. Men det er først, når I bager kagen (løser opgaven), at I faktisk begynder at bruge ingredienserne (at lave analyserne).

 

Hvis I fx vil bruge en AIDA-model, så skal jeres metode altså blot fortælle det (og hvorfor I har valgt den). Selve analysen, hvor I faktisk anvender AIDA-modellen, hører ikke til i metoden, det kommer først senere.

Viden til senere

Længere henne i jeres EUX-forløb skal I være opmærksomme på, at det kan være relevant at inddrage andre aspekter i metodeovervejelse, fx i det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Afhængigt af fagkombinationen kan det fx være relevant, at I kan forhold jer til fx typen af metode I anvender (fx kvantitativ, kvalitativ og komparativ metode) og typen af data (fx kvantitative og kvalitative data).

Det kan også være, at I skal forklare hvilken empiri (= konkret materiale I analyserer) fx en reklame eller et regnskab, I vil analysere, og hvorfor I har udvalgt netop dette ud til analyse. Men det er vigtigt at vide, at krav til metodeovervejelser kan være forskellige fra fag til fag og i forskellige opgavetyper, så spørg jeres underviser, hvis I er i tvivl.