To forslag – Undervisere

Vi ønsker at eleverne skal blive så praksisnære som muligt. Derfor skal de også aflevere et konkret og digitalt forankret løsningsforslag, der kan implementeres direkte hos virksomheden. Eleverne skal fordybe sig i et konkret forslag, fremfor at slå brede penselstrøg. Nedenfor ses to tænkte eksempler, hvor det konkrete og dybdegående eksempel er fremhævet i detaljer.

 

Nedenfor er 2 løsningsforslag beskrevet med tilhørende eksempler på bedømmelse. Den første gruppe har valgt en bred besvarelse med flere forskellige forslag, mens gruppen i eksempel 2 har valgt en konkret løsning og arbejdet i dybden med deres besvarelse.

Af bedømmelse fremgår det, at eksempel 1 kun får en score på 5 point ud af 15 mulige i forhold til bedømmelseskriterierne ”realiserbart” og ”målgruppe”, mens eksempel 2 får max point.

 

Bemærk at der er flere sider i PDF’en