Opgaver

Når I deltager i EuxBizCup skal I løse nedenstående opgaver og overholde reglerne.

For at komme i betragtning til en finaleplads og vinde de 5.000 kr. skal I komme med et konkret løsningsforslag på problemformuleringen “Hvordan kan Pleasant øge sin digitale omsætning?”. Men for at komme derhen, er der en række regler og krav til afleveringsformat, som det materiale, I som gruppe afleverer, skal leve op til.

Start med at vælge et af de fire udfordringer nedenfor.

Opgaver

I EuxBizCup skal I arbejde med virksomheden Pleasant.

I skal finde løsninger på: “Hvordan kan Pleasant øge sin digitale omsætning?”

I skal arbejde i grupper, og I skal aflevere følgende 3 dele, når ugen er slut:

 

Konkret løsningsforslag, der svarer på: Hvordan kan Pleasant øge sin digitale omsætning?”.

 

Metodeovervejelsen og analysen, der ligger til grund for jeres løsningsforslag.

 

Videopræsentation på max 10 minutter med jeres løsningsforslag.

 

Nedenfor kan I læse, hvad hver del skal bestå af, og til at hjælpe jer med opgaven er der dybdegående videointerviews og livedata fra virksomhedens analyseprogrammer – herunder Google Analytics, Facebook Insights mm. Vil I øve jer i at bruge konkrete værktøjer til at lave et konkret løsningsprodukt, så brug EcomTrainer til hjælp.

Fastlæg hvilken problemstilling I vil arbejde med
I skal selv vælge én konkret udfordring/problemstilling for Pleasant, som I vil arbejde med.
Jeres problemstilling SKAL bidrage til at løse den overordnede problemformulering for EuxBizCup, som lyder ”Hvordan kan Pleasant øge sin digitale omsætning?”.

 

I kan vælge mellem 4 veje at gå:

 

1: Hvordan vil I øge den digitale omsætning med udgangspunkt i de sociale medier?

2: Hvordan vil I øge den digitale omsætning med udgangspunkt i e-mail marketing?

3: Hvordan vil I øge den digitale omsætning med udgangspunkt i optimering af hjemmesiden/webshoppen?

4: Formuler selv jeres problemstilling (valgfrit emne)

 

Vælger I den sidste af de fire veje, SKAL den bidrage til at løse den overordnede problemformulering for EuxBizCup, som lyder ”Hvordan kan Pleasant øge den digitale omsætning?”.

I forhold til de tre første veje kan I nedenfor læse nogle forslag til spørgsmål, som kan hjælpe jer videre mod en endelig problemformulering.

Forslag til at komme i gang med problemstillingen:

Hvordan kan Pleasant øge den digitale omsætning ved at fokusere på sociale medier?

Hvordan kan Pleasant tiltrække nye kunder gennem sociale medier?

Hvordan kan Pleasant øge kendskabet til virksomheden ved hjælp af nye medier?

Hvordan kan Pleasant øge kendskabet til virksomheden gennem annoncering?

Hvordan kan Pleasant skabe mere salg ved brug af influencers?

Hvordan kan Pleasant skabe mere salg gennem betalt eksponering?

Hvordan kan Pleasant benytte samarbejder med andre virksomheder?

Hvordan kan Pleasant skabe indhold, der tiltrækker trafik men med hensyntagen til ressourcerne i virksomheden?

Hvordan kan Pleasant…

 

Hvordan kan Pleasant øge den digitale omsætning ved at fokusere på e-mail marketing?

Hvordan kan Pleasant tiltrække flere subscribers?

Hvordan kan Pleasant bruge et velkomstflow til at fastholde og konvertere nye subscribers?

Hvordan kan Pleasant bruge automatiserede mailflows til at fastholde subscribers?

Hvilke kampagner kan Pleasant udarbejde og gentage som en fast del af deres e-mail marketing?

Hvilket indhold – både illustration og tekst – kan Pleasant bruge i en (fast) kampagnemail?

Hvordan kan Pleasant udbytte højtider i en fast kampagne?

Hvordan kan Pleasant…

 

Hvordan kan Pleasant øge den digitale omsætning ved at fokusere på optimering af hjemmesiden/webshoppen?

Hvordan kan Pleasant optimere konverteringsraten gennem optimering af landingpages?

Hvordan kan Pleasant øge salget ved at bruge kundeservice i en chatbot?

Hvordan kan organisk indhold øge tilliden til nye produkter?

Hvordan kan deres ekspertviden udnyttes til content?

Hvordan kan SEO-placering anvendes til at øge kendskab og trafik?

Hvordan kan Google ads-annoncering på højavanceprodukter øge salget?

Hvordan kan Pleasant…

 

I skal nu kort (og gerne i en sætning) formulere den udfordring/problemstilling, I vil løse for Pleasant.
Husk: i må gerne finde en anden problemstilling end dem, der er nævnt her på siden.

Kom videre med problemstillingen
Konkrete løsningsforslag

Formuler kort hvilke teorier og modeller I har valgt til at løse jeres problemstilling.

 • Forklar, hvorfor netop disse teorier og modeller egner sig.
 • Forhold jer til hvilke kilder I vil bruge og vær opmærksom på deres troværdighed.

 

Det er en god ide at vende jeres ideer til teori med jeres underviser, så I ved om I er på rette vej.
Måske er andre teorier eller modeller, der vil passe endnu bedre til jeres problemstilling?

Hjælp til metode

Brug de teorier og modeller, I har bestemt jer for, under arbejdet med metoden.

 

Formålet med jeres analyse er at blive klog på, hvordan I bedst muligt laver jeres løsningsforslag.

 

Disse analyser skal I også aflevere, da de virker som baggrundsmateriale for både jeres underviser og dommerne til EuxBizCup.

 

Nogle af analyserne kan laves ved brug af værktøjer i Ecom Trainer.

 

 

 

 

 

Hvad er et konkret løsningsforslag? – Det er klar til brug
På baggrund af jeres analyse skal I udarbejde et konkret forslag til en indsats, som kan anvendes af Pleasant.
Jo mere færdigt forslaget er, jo bedre. Hvis Pleasant kan copy/paste jeres løsning direkte, er det helt perfekt.

 

Et løsningsforslag kan være mange forskellige ting:

 • færdigskrevne e-mail kamagner
 • forslag til opslag på kampagner på Facebook
 • bannerannoncer
 • en plan for SEO-optimering
 • tilpasning af sortimentet
 • eller noget helt andet. I må gerne være kreative!

Bedre chancer for at vinde?

For at komme godt i gang og gøre det mere konkret, kan I benytte EcomTrainer, der viser jer, hvordan I gør klik for klik. Med EcomTrainer kan du sætte annoncer op i de rigtige værktøjer, finde målgrupper, undersøge rækkevidde og gøre jeres vinderforslag helt konkret.

I kan se eksempler på, hvordan løsningsforslag konkret kan se ud nederst under “Problemstilling”-fanen.
Eksemplerne er konkrete annoncer, der viser hvilket format, der kan afleveres i.
Det sidste hjemmegjorte eksempel er lavet med skærmklip, PowerPoint og gratis billeder fra nettet, så det kræver ikke den store tekniske snilde, for at lave et konkret forslag.

ChatGPT og andre værktøjer med kunstig intelligens

Bruger du ChatGPT til at løse opgaven med, så skal du skrive det. Det trækker ikke ned at have fået hjælp af en kunstig intelligens til at lave overskrifter til e-mails eller forslag til indhold på Facebook, så længe du er ærlig omkring det. Bruger du ChatGPT skal du altid forholde dig kritisk til resultatet. Du skal ikke lade ChatGPT skrive din opgave for dig, men brug den som sparrings- og udviklingspartner, der kan bygge ovenpå dine ideer. Vedlæg dine prompts (input) og det originale svar som bilag, når du afleverer.

Gå i dybden
I skal gå i dybden med ét emne. Jeres forslag må gerne bestå af flere dele, fx både Facebookopslag og plan for brug af influencers, men I skal gå i dybden med én del af planen.
Ved at gå i dybden med én del, kan I lave et direkte brugbart løsningsforslag.
Og det er her I skal shine med jeres viden og kreativitet.

Se et eksempel på den gode og dårlige aflevering herunder:

To løsningsforslag til besvarelse

Overhold budgettet og tænk på tidsforbruget
Jeres løsningsforslag må max have et budget på 50.000 kr.
Det gælder alle omkostninger!
Det vil sige både til annoncering (fx til Facebook eller Google Ads), udgifter til præmier (fx til konkurrencer).

Vær opmærksom på:

 • Hvis I planlægger, at Pleasant skal have hjælp udefra f.eks. af et bureau eller studentermedhjælpere, skal det også kunne dækkes af de 50.000 kr.
 • Det er også vigtigt, at I tænker over, hvor meget tid Pleasant skal bruge på jeres forslag, da det er en lille virksomhed, med et begrænset antal hænder og tid til rådighed.

 

Hold løsningsforslaget hemmeligt

Løsningsforslaget må IKKE offentliggøres!
Det vil sige, at opretter I en facebookside eller lignende, skal den være hemmelig.
Det er vigtigt, at I overholder denne regel af hensyn til Pleasant.

Hvis jeres gruppe vinder EuxBizCup vil jeres forslag blive brugt af virksomheden, og I får lov at se jeres forslag “gå live”.

For at deltage i EuxBizCup skal I lave en videopræsentation af jeres resultater til dommerpanelet.
I videoen skal panelet se og høre det konkrete løsningsforslag og de faglige begrundelser for, hvorfor I har valgt denne løsning.

 

Jeres video må max vare 10 minutter.
Derfor er det vigtigt, at I laver en prioritering af tid og indhold.

Alle præsentation skal følge en bestemt form.
Brug derfor denne skabelon til jeres disposition:

Skabelon til disposition (Word)

Find hjælp til hvad en disposition er – og se et eksempel på en disposition fra sidste års case herunder.

Inden I går i gang med at filme skal jeres underviser godkende jeres disposition, så I ved om I er på rette vej.

Eksempel på disposition

Husk at filmen max må vare 10 minutter.

 

I videoen skal I først og fremmest vise jeres løsningsforslag og gøre rede for forslagets idé, formål, målgruppe, udformning og budskab. 

 

Videoen skal indeholde:

 • efaglig begrundelse for løsningsforslaget i form af de vigtigste pointer fra jeres analyser.
 • en metodeovervejelse, dvs. begrundelse for de teorier, metoder og kilder, I har valgt. I skal forklare, hvorfor I har valgt dem, hvad de bidrager med og eventuelt hvilke begrænsninger de har. Find hjælp til metode under “metode” fanen.

 

Videoen skal følge en bestemt form, derfor skal I bruge skabelonen for disposition, som ligger under “Disposition” fanen, til at lave en disposition over videoen, inden I filmer.
Se eksempel på en udfyldt skabelon, og få en forklaring på, hvad en disposition er
her under samme fane. 

 

Jeres underviser skal, inden I filmer, godkende jeres disposition over videoens indhold. 

 

Det er ikke meningen at det skal være et mesterstykke.
Der er set fremragende præsentationer som screencast over et powerpoint eller en gruppe, der præsenterer ved en storskærm i et klasselokale.

Kontroller at alt er klar til aflevering, og at I overholder alle regler og krav for at deltage i konkurrencen.

Aflevere så følgende 3 ting til din underviser:

 

 • Konkret løsningsforslag, der svarer på: “Hvordan kan Pleasant øge sin digitale omsætning”.
 • Metodeovervejelsen og analysen, der ligger til grund for jeres løsningsforslag.
 • Videopræsentation på max 10 minutter med det konkrete løsningsforslag og de faglige begrundelser herfor.

 

Spørg jeres underviser om, præcis hvornår og hvor I skal aflevere.

 

Jeres underviser indsender det bedste forslag fra jeres skole til EuxBizCup.
Herefter deltager jeres skole i konkurrencen om en plads i finalen.

 

Vindergruppen får en præmie på kr. 5.000
– og muligheden for at se deres løsningsforslag blive brugt I virkeligheden
– OG bliver inviteret med på scenen til Dansk Erhvervs store prisshow E-handelsprisen.